Главная » 2018 » Июль » 29 » ЗУОПП ст. 25
15:35
ЗУОПП ст. 25
Права осіб, яким надається психіатрична допомога 

 Особи, яким надається психіатрична допомога, мають права і 
свободи громадян, передбачені Конституцією України ( 254к/96-ВР ) 
та законами України. Обмеження їх прав і свобод допускається лише 
у випадках, передбачених Конституцією України, відповідно до 
законів України. 

 Особи, яким надається психіатрична допомога, можуть 
піклуватися про захист своїх прав та свобод особисто або через 
своїх представників у порядку, встановленому Цивільним кодексом 
України, Цивільним процесуальним кодексом України та іншими 
законами України. 

 Особи, яким надається психіатрична допомога, мають право на: 

 поважливе і гуманне ставлення до них, що виключає приниження 
честі й гідності людини; 

 отримання інформації про свої права, пов'язані з наданням 
психіатричної допомоги; 

 одержання психіатричної та соціальної допомоги, соціальних 
послуг в умовах, що відповідають вимогам санітарного 
законодавства, одержання допомоги з боку благодійних та 
громадських організацій; { Абзац четвертий частини третьої статті 
25 в редакції Закону N 2205-VIII ( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 відмову від надання психіатричної допомоги, за винятком 
випадків її надання в примусовому порядку, передбаченому законом; 

 усі види медико-санітарної допомоги (у тому числі 
санаторно-курортне лікування) за медичними показаннями; 

 одержання психіатричної допомоги в найменш обмежених, 
відповідно до їх психічного стану, умовах, якщо можливо, за місцем 
проживання цих осіб, членів їх сім'ї, інших родичів або законних 
представників; 

 перебування в закладі з надання психіатричної допомоги лише 
протягом строку, необхідного для обстеження та лікування; { Абзац 
восьмий частини третьої статті 25 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2205-VIII ( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 попередню письмову згоду або письмову відмову в будь-який час 
від застосування нових методів діагностики і лікування та 
лікарських засобів чи від участі у навчальному процесі; { Абзац 
дев'ятий частини третьої статті 25 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2205-VIII ( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 безпечність надання психіатричної допомоги; 

 безоплатне надання медичної допомоги у державних і 
комунальних закладах охорони здоров'я, а також безоплатне або на 
пільгових умовах забезпечення лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України; 

 безоплатну юридичну допомогу з питань, пов'язаних з наданням 
їм психіатричної допомоги; 

 альтернативний, за власним бажанням, психіатричний огляд та 
залучення до участі в роботі комісії лікарів-психіатрів з питань 
надання психіатричної допомоги будь-якого фахівця, який бере 
участь у наданні психіатричної допомоги, за погодженням з ним; 

 збереження права на жиле приміщення за місцем їх постійного 
проживання протягом часу надання їм стаціонарної психіатричної 
допомоги; 

 особисту участь у судових засіданнях, висловлення своєї думки 
щодо висновків лікарів-психіатрів у судовому засіданні при 
вирішенні питань, пов'язаних з наданням їм психіатричної допомоги 
та обмеженням у зв'язку з цим їх прав; { Абзац п'ятнадцятий 
частини третьої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2205-VIII ( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 відшкодування заподіяної їм шкоди або шкоди їх майну 
внаслідок незаконного поміщення до закладу з надання психіатричної 
допомоги чи закладу соціального захисту осіб, які страждають на 
психічні розлади, або спеціального навчального закладу чи 
внаслідок незабезпечення безпечних умов надання психіатричної 
допомоги або розголошення конфіденційних відомостей про стан 
психічного здоров'я і надання психіатричної допомоги; { Абзац 
шістнадцятий частини третьої статті 25 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 2205-VIII ( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 одержання винагороди за фактично виконану роботу нарівні з 
іншими громадянами. 

 Особи під час перебування у закладі з надання психіатричної 
допомоги, закладі соціального захисту осіб, які страждають на 
психічні розлади, мають право на: { Абзац перший частини четвертої 
статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2205-VIII 
( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 спілкування з іншими особами, в тому числі з адвокатом або 
іншим законним представником, без присутності сторонніх осіб 
згідно з правилами внутрішнього розпорядку закладу з надання 
психіатричної допомоги; 

 повідомлення будь-якої особи за своїм вибором про надання їм 
психіатричної допомоги; 

 забезпечення таємниці листування при відправці та отриманні 
будь-якої кореспонденції; 

 доступ до засобів масової інформації; 

 дозвілля, заняття творчою діяльністю; 

 відправлення релігійних обрядів, додержання релігійних 
канонів; 

 звернення з питань надання психіатричної допомоги 
безпосередньо до керівника або завідуючого відділенням закладу з 
надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, 
які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для 
спеціального навчання з питань надання психіатричної допомоги, 
соціального захисту, соціальних послуг, виписки із закладу з 
надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, 
які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для 
спеціального навчання та додержання прав, передбачених цим 
Законом; { Абзац восьмий частини четвертої статті 25 в редакції 
Закону N 2205-VIII ( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 допомогу по загальнообов'язковому державному соціальному 
страхуванню або пенсію згідно з законодавством. 

 Особи під час перебування у закладі з надання психіатричної 
допомоги або закладі соціального захисту осіб, які страждають на 
психічні розлади, мають також права, які за рішенням 
лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів) в інтересах захисту 
їх здоров'я чи безпеки, а також в інтересах здоров'я або безпеки 
інших осіб можуть бути обмежені: { Абзац перший частини п'ятої 
статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2205-VIII 
( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 приймати відвідувачів наодинці; 

 придбавати і використовувати предмети повсякденного вжитку; 

 перебувати на самоті. 

 Рішення про обмеження прав осіб, яким надається психіатрична 
допомога, фіксується у медичній документації із зазначенням строку 
його дії та може бути оскаржено до суду. 

 Забороняється залучення осіб, яким надається психіатрична 
допомога, до примусової праці. 
Просмотров: 5 | Добавил: kheflive | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar