Главная » 2018 » Июль » 29 » ЗУОПП ст. 6
12:02
ЗУОПП ст. 6
Конфіденційність відомостей про стан психічного 
 здоров'я особи та надання психіатричної допомоги 

 Медичні працівники, інші фахівці, які беруть участь у наданні 
психіатричної допомоги, та особи, яким у зв'язку з навчанням або 
виконанням професійних, службових, громадських чи інших обов'язків 
стало відомо про наявність у особи психічного розладу, про факти 
звернення за психіатричною допомогою та лікування у закладі з 
надання психіатричної допомоги чи про перебування у закладі 
соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або 
спеціальному навчальному закладі, а також інші відомості про стан 
психічного здоров'я особи, її приватне життя, не можуть 
розголошувати ці відомості, крім випадків, передбачених частинами 
третьою, четвертою та п'ятою цієї статті.
{ Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2205-VIII ( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 Право на одержання і використання конфіденційних відомостей 
про стан психічного здоров'я особи та надання їй психіатричної 
допомоги має сама особа чи її законний представник. 

 За усвідомленою письмовою згодою особи або її законного 
представника відомості про стан психічного здоров'я цієї особи та 
надання їй психіатричної допомоги можуть передаватися іншим особам 
лише в інтересах особи, яка страждає на психічний розлад, для 
проведення обстеження та лікування чи захисту її прав і законних 
інтересів, для здійснення наукових досліджень, публікацій в 
науковій літературі, використання у навчальному процесі.
{ Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2205-VIII ( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 Допускається передача відомостей про стан психічного здоров'я 
особи та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без 
згоди її законного представника для: 

 1) організації надання особі, яка страждає на тяжкий 
психічний розлад, психіатричної допомоги; 

 2) провадження досудового розслідування, складання досудової 
доповіді щодо обвинувачених або судового розгляду за письмовим 
запитом слідчого, прокурора, суду та представника уповноваженого 
органу з питань пробації.
{ Пункт 2 частини четвертої статті 6 в редакції Законів N 4652-VI 
( 4652-17 ) від 13.04.2012, N 1492-VIII ( 1492-19 ) від 
07.09.2016 } 

 У листку непрацездатності, що видається особі, яка страждає 
на психічний розлад, діагноз психічного розладу вписується за 
згодою цієї особи, а у разі її незгоди - лише причина 
непрацездатності (захворювання, травма або інша причина). 

 Забороняється без письмової згоди особи або без письмової 
згоди її законного представника та лікаря-психіатра, який надає 
психіатричну допомогу, публічно демонструвати особу, яка страждає 
на психічний розлад, фотографувати її чи робити кінозйомку, 
відеозапис, звукозапис та прослуховувати співбесіди особи з 
медичними працівниками чи іншими фахівцями при наданні їй 
психіатричної допомоги.
{ Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2205-VIII ( 2205-19 ) від 14.11.2017 } 

 Забороняється вимагати відомості про стан психічного здоров'я 
особи та про надання їй психіатричної допомоги, за винятком 
випадків, передбачених цим Законом та іншими законами. 

 Документи, що містять відомості про стан психічного здоров'я 
особи та надання їй психіатричної допомоги, повинні зберігатися з 
додержанням умов, що гарантують конфіденційність цих відомостей. 
Вилучення оригіналів цих документів та їх копіювання може 
здійснюватися лише у випадках, встановлених законом. 
Просмотров: 4 | Добавил: kheflive | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar